» Преподаватели


Български език и литература

 

Ваня Чернева
Иван Ананиев
Яна Паскалева


Математика

Божана Панчева
Желеязко Пенчев

 

НУП

Илка Димитрова