» Корпоративно обучение


 Корпоративно обучение

 

 • Искате да разширите хоризонтите пред вашата компания и знаете, че затова е важно служителите ви с лекота да общуват на езика на вашите партньори.
 • Хората са най-ценният ви ресурс и като добър и успешен мениджър искате да ги развивате и мотивирате.
 • Заедно с повишаване ефективността на персонала, инвестицията в неговата квалификация е и силен мотивиращ фактор за работещите.
 • Образователен  център „ДЖУНИЪР”  може да бъде ваш партньор и да съдейства за повишаване квалификацията и уменията на вашия екип.


Образователен център „ДЖУНИЪР”  осигурява корпоративно обучение по английски, немски, френски, италиански и испански език, съобразено с работното време и специфичните изисквания на всяка компания. Обучението може да бъде групово (4-10 обучаеми), полуиндивидуално (2-3 обучаеми) и индивидуално (1 обучаем) и да се провежда в учебна база на фирмата възложител или в офисите на Образователен център „ДЖУНИЪР”  

Пакетът от услуги при корпоративно обучение включва:

 • езиков одит на нуждите на клиента – определяне на най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията;
 • провеждане на демонстрационен час;
 • предварителен входящ тест за определяне нивото на служителите;
 • текущи контролни тестове по време на курса;
 • финален тест и издаване на сертификат;
 • ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове;
 • възможност за провеждане на специализирани модули в сферата на работа.

При интерес от ваша страна, моля, свържете се с нас,  за да ви представим най-добрата си оферта за корпоративно обучение, както и за да организираме безплатен демонстрационен час с наш преподавател.