» Чужди езици за деца


В Образователен център „ДЖУНИЪР” се провежда целогодишно обучение по английски, немски, италиански и испански език за деца от 3 до 12 години.
Учебната година започва на 01.10 и завършва на 31.05 или 15.06 в зависимост от нивото.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

1. Обучение в групи от 4 до 8 деца от едно ниво или една възраст. Обучението се провежда 2 пъти в седмицата по два учебни часа.(виж График)
Хорариум: 120 уч. ч.
Цена: 248 лв. за срок.
Разсрочено плащане: 248 лв. / 248 лв. 

2. Индивидуално обучение.
- Индивидуалното обучение се осъществява по програма избрана от школата.
- Центърът осигурява също и индивидуално обучение, подпомагащо обучението в училище и задоволяващо специфичните нужди на ученика.

Цена за учебен час – 12 лв.


3. Обучение в мини група (двама обучаеми)

Пакет Брой часове  Цена за уч.час  Обща такса
Малък 40 9 360
Голям 80 8 640


4. Съботно / неделно обучение.

5. Лятна езикова школа.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

ОЦ „ДЖУНИЪР” осигурява всички необходими учебни пособия, които се заплащат отделно от таксата за обучение. Използваме учебници и учебни тетрадки с пълноцветен печат и интерактивен софтуер, предоставени от водещи световни издателства.
За всяко ниво нашите учители са подбрали подходяща учебна система. Съдържанието на учебния материал е гъвкаво и може да варира в зависимост от нуждите на конкретните деца.
Всеки ученик в края на обучението получава Сертификат, удостоверяващ покритото ниво. Сертификат са получава при успеваемост мин. 60 % на финалния тест и при посещаемост не по-малка от 80 % от учебните часове.