» 6 клас


В Образователния център се предлагат курсове за 6 клас по Български език и литература и Математика

Формат

  • Общо за учебната година са предвидени 180 учебни часа по БЕЛ и Математика.
  • Часовете за всеки от предметите са разделени на 3 модула по 30 учебни часа с текущи контролни и Пробни изпити след всеки модул.
  • Децата посещават нашите курсове за 6 клас веднъж седмично, като взимат  3 учебни часа по единия предмет и 3 учебни часа по другия предмет.
  • Групите са малки – до 6 деца.
Цени

150 лв. за 1 модул 

Допълнителна Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА – 5%

 


 

 Тел: 0888 16 15 03